Condicions generals de contractació

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

(des d’ara també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor dels productes NIL PUIG LLASERA (d’ara en endavant també el prestador), amb domicili social a  VILAR, 3, 08296 CASTELLBELL I VILAR , (Barcelona), N.I.F. 39386798B, telèfon d’atenció al client 633034220, i mail: nil@hortdelpuig.cat, sent titular del lloc web  www.hortdelpuig.cat, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I de l’altra, l’Usuari - Client  (des d’ara l’usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

AMBDÓS ACCEPTEN el present document que comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça d’e-mail  nil@hortdelpuig.cat per a què plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.hortdelpuig.cat del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits o compromesos prèviament a la modificació, amb el fi de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

NIL PUIG LLASERA no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes contractats.

La responsabilitat civil de NIL PUIG LLASERA pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a NIL PUIG LLASERA  per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits al web  www.hortdelpuig.cat, així com a possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web, incloent-se pèrdues de dades o altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi al web 

NIL PUIG LLASERA és una empresa especialitzada producció d’hortalisses ecològiques i la posterior venda directa d’aquests productes directament als consumidors. NIL PUIG LLASERA ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web i/o per telèfon. 

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de compra-venta nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es confirmi la comanda.

La relació contractual de compra-venta comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o productes concrets.

2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de www.hortdelpuig.cat està activa per a tota Espanya, sempre que l’usuari recollí els productes en el punts que es posen a la seva disposició.

2.3 Capacitat per a contractar: Per a poder registrar-se i validar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

2.4 Acceptació del client:  El registre com a usuari i la validació d’una comanda a través del web  www.hortdelpuig.cat es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles al web www.hortdelpuig.cat o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: NIL PUIG LLASERA es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas de què aquests canvis o modificacions s’introduïssin un cop validada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents a la data en la que es va generar aquesta comanda.

 

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEB  www.hortdelpuig.cat

3.1 Publicació de preus: Els preus dels productes i descomptes són els mostrats en cada producte o servei en el nostre web www.hortdelpuig.cat. El preu i descomptes poden variar cada setmana depenent del tipus de producte.

3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets o altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.hortdelpuig.cat estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en www.hortdelpuig.cat  es mostren en   llengua catalana i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma.

3.3 Disponibilitat del/dels producte/s: Pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes degut a què aquests no estiguin disponibles en el moment de preparar la comanda. En aquests casos, el servei d’atenció al client de NIL PUIG LLASERA el substituirà per un producte de reemplaçament amb les mateixes qualitats.

3.4 Dret d’anul·lació: NIL PUIG LLASERA es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.hortdelpuig.cat. Per al cas de què es detectés aquesta falta de qualitat, el servei d’atenció al client de NIL PUIG LLASERA el substituirà per un producte de reemplaçament amb les mateixes qualitats i en condicions òptimes.

3.5 Registre les 24 h, tots els dies de l’any: El registre com a usuari es possible durant tots el dies de l’any, la possibilitat de rebre una comanda a partir de la setmana següent a la que ha estat registrat.

3.6 La validació de les comandes fins el dia abans de la recollida a les 15.00h.  La validació de la comanda proposada es pot fer fins el tancament de les comandes el dilluns a les 15.00h següent a la seva creació.

3.7 Frau: Si NIL PUIG LLASERA sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar el contracte, la comanda, o la transacció per motius de seguretat.

 

4. PROCEDIMENT DE COMPRA

L’usuari, per a poder accedir als productes oferts pel prestador, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà escollir com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bones costums.

L’usuari escollirà el compromís adquirit per ambos parts, anomenat contracte a partir d’ara, per a la compra de productes.

Un cop ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb l’exigit per  l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Escollir la modalitat (senalla de compromís o comanda puntual) i les diferents opcions de senalles i productes fent clic en elles. Si escull la modalitat de senalla de compromís haurà d’escollir una de les 3 senalles tipus (mini, petita o gran) que prepararem cada setmana per defecte, des del moment de la contractació fins a l’anul·lació d’aquesta modalitat. 
 2. Una vegada escollit haurà clicar a la pestanya de validació i acceptació del la Política de Privacitat i clicar a la pestanya de finalitzar per a realitzar la contractació.
 3. La primera vegada que faci una comanda, se li redirigirà a la web del Banc, on tindrà de complimentar la informació necessària per a la seva validació. L'usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor.
 4. Una vegada validat apareixerà la confirmació de la contractació, les seves dades i forma de pagament escollida.
 5. Es sol·licitaran les credencials de l’usuari mitjançant les formes:
 • El registre de l‘usuari: si no és usuari registrat prèviament, per a poder realitzar la contractació o validació (aquest registre és gratuït), s’haurà de complimentar un formulari de recollida de dades (en el que haurà d’acceptar la   Política de Privacitat i la possibilitat de rebre comunicacions comercials. Una vegada complimentat aquest, rebrà a la direcció de correu electrònic indicada un e-mail per a la confirmació del registre.
 • Si ja estigués registrat: pot accedir a les seves dades fent clic al botó d’usuari ja registrat, inserir el seu nom d’usuari i contrasenya.
 • Es podran modificar les dades d’usuari, i les condicions de pagament, sempre que sigui necessari.
 • Es podrà modificar la modalitat escollida, fins el dia de tancament de comandes, dilluns a les 15.00h. 
 1. En el cas d’haver escollit la modalitat de SENALLA DE COMPROMÍS, setmanalment es generarà de forma automàtica la comanda segons el tipus de senalla escollida i rebrà un email amb la informació dels productes i la disponibilitat dels mateixos. La no modificació o anul·lació d’aquesta comanda automàtica significa l’acceptació d’aquesta comanda. 
 • Aquesta comanda és modificable o anul·lable a través de la web identificant-se com a usuari fins el dia de tancament de comandes, dilluns a les 15:00h.
 • En el cas de registrar una comanda previ a la generació de les comandes automàtiques, la comanda feta prèviament prevaldrà sobre la comanda automàtica. En aquest cas, la comanda automàtica no es generarà.
 1. Per l’enviament de la comanda s’haurà de fer l’acceptació a traves de la web, identificant-se com a usuari i clicar a la pestanya de validació i acceptació del les CGC. Al clicar en aquesta opció, apareixeran  els productes seleccionats i la confirmació de l’acceptació.

Han de revisar-se els controls d’spam i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte són correctes i que les comandes han estat generades correctament.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari via correu electrònic, una vegada finalitzat els procediments de contractació i validació, respecte a totes les característiques de contractació o validació.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error en les dades de la contractació, haurà de notificar-ho d’immediat a l’adreça d’e-mail que apareixerà al web o connectar-se i identificar-se a la web per a procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web  www.hortdelpuig.cat.

NIL PUIG LLASERA proporcionarà atenció al client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacte nil@hortdelpuig.cat, si escull una altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

NIL PUIG LLASERA posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

COMPRA COM A CONVIDAT 

Aquesta pàgina web també no permet la compra a través de la funcionalitat de compra com a convidat. 

 

 1. ENVIAMENT.

 

 1. 8.1.Entrega de la comanda.

L’entrega de les comandes es realitzarà en el punt de recollida especificat en el moment de validar la comanda.

Els horaris per la recollida de la comanda estan especificats segons el lloc de recollida.  

Sense perjudici de l’anterior, el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent per a què l’entrega pugui efectuar-se en el temps acordat, pel que no podrà imputar-se responsabilitat alguna en contra del prestador.

NIL PUIG LLASERA posarà tots els mitjans al seu abast per a què la seva comanda sigui entregada dins del termini que figura des de la data d’acceptació de la comanda.

No es donarà com a conformada la comanda fins a no tenir-ne el comprovat de pagament complet.

Tingui present que, davant la falta de disponibilitat d’algun dels productes en el moment de l’enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans del dia de tancament de comandes a les 15.00h contactant amb línia d’atenció al client  633034220 o a través de la següent adreça de correu electrònic:  nil@hortdelpuig.cat indicant el número de comanda.

 1. 8.2.Recollida de la comanda.

La entrega de la comanda si es de la modalitat de “Compromís” es fa a traves de cistelles gratuïtes fins a un màxim de 3, tenint de ser retornades en el moment de recollida de la següent comanda.

En els altres casos es fa a través de caixes de plàstic retornables.

En el cas de cancel·lació del contracte, és d’obligació el retorn de totes les cistelles.

 1. 8.3.Confirmació de l’entrega.  

En el moment de l’entrega de la comanda, es firmarà el corresponent avís de recollida per part de l’usuari.

 1. 8.4.Danys en l’entrega.

Si en el moment de l’entrega s’apreciés de forma visible i clara, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, en la mateixa manera, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de contactar d’immediat amb la línia d’atenció al client  633034220 o a l’email nil@hortdelpuig.cat, per a poder procedir en la següent comada a l’enviament per un altre en condicions òptimes o a descomptar-ne el seu valor, o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui tan aviat com sigui possible.

El client es fa responsable de la recollida de la seva comanda el mateix dia de l’entrega en el punt de recollida escollit. En el cas que el client no vagi a recollir la comanda el mateix dia d’entrega, el NIL PUIG LLASERA no es fa responsable de la qualitat, danys o defectes de la comanda. 

 

6. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES I DESCOMPTES

Tots els preus exposats a la botiga  www.hortdelpuig.cat inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualsevol altres serveis addicionals i annexes al producte o servei adquirit.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el disposat a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entrega dels productes s’entendrà localitzada al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça d’entrega està en territori espanyol llevat de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. En les comandes amb destí a Canàries, Ceuta i Melilla, les entregues es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del disposat a l’article 21 de la Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cada un d’aquests territoris.

Si l’usuari ho sol·licita rebrà la factura/tiquet de la comanda a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari un cop validada.

Els preus i descomptes aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de validació en l’última fase del mateix.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre i quan la comanda hagi sigut validada durant el període de promoció. 

Les dades registrades en el mètode de pagament i validacions constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta comanda està o no subjecta a promoció. 

Per a qualsevol informació sobre la contractació o comanda, l’usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o via correu electrònic a l’adreça facilitada.

 

7. FORMES DE PAGAMENT

La forma de pagament s’especifica en el moment de la contractació del producte.

Pagament mitjançant TPV virtual: targeta de crèdit o dèbit: La primera vegada que faci una contractació del servei (comanda), se li redirigirà a la web del Banc. L'usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor.
El Banc té les seves pròpies polítiques de privacitat i NIL PUIG LLASERA no té cap mena de responsabilitat sobre elles.

En el moment de registrar la comanda se li facilitarà l’import aproximat de la comanda, però no es produirà cap càrrec. El càrrec de la comanda es produirà un cop enllestida la comanda, i abans del lliurament. L’import final de la comanda pot variar del que s’ha indicat inicialment per motius de falta de disponibilitat de productes, substitució d’aquests o pesos (kg) incalculables dels productes que poden fer variar el preu final de la comanda.  

La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà lliurada fins que el pagament hagi estat autoritzat pel seu banc o caixa, en cas contrari serà cancel·lada en el nostre sistema.

Un cop registrada la targeta de crèdit o dèbit, aquesta serà guardada per futures compres mitjançant la web del Banc.

Pagament en efectiu: en alguns punts de recollida és possible de fer el pagament en efectiu. En el moment de fer la comanda a la mateixa pàgina web podreu consultar si el pagament en efectiu és possible o no. En el cas de fer el pagament en efectiu, aquest es produirà en el mateix moment de la recollida de la comanda. 

 

8. DRET DE DESISTIMENT

8.1 Dret de desistiment: Segons la llei el dret de desistiment no serà aplicable als productes alimentaris. 

8.2 Devolució per error en la comanda per part de  NIL PUIG LLASERA: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, degut a algun error imputable a l’empresa, el client ha de contactar d’immediat amb la línia d’atenció al client  633034220 o a l’email nil@hortdelpuig.cat, per a poder procedir en la següent comada a l’enviament per un altre en condicions òptimes o a descomptar-ne el seu valor, o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui tan aviat com sigui possible.

8.3 Cancel·lació del contracte: Es pot desistir del contracte en qualsevol moment, previ avis en la línia d’atenció al client  633034220 o a l’email nil@hortdelpuig.cat fins al mateix dia de tancament de comandes a les 15.00h.

9. REINTEGRAMENTS

Quan es produeixi un reintegrament acordat es retornarà la quantitat pagada pel producte. El termini per efectuar el reemborsament serà com a màxim de 14 dies naturals i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

 

10. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POSTVENDA:

10.1 Garantia: Tots els productes oferts a través del lloc web són produïts a l’Hort del Puig., llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció.

Garantia de satisfacció: Si en el moment de rebre el producte i a l’usuari no li convenç la compra pot optar per qualsevol d’aquestes opcions:

 1. Canviar el producte per un altre, a entregar en la següent comanda, si el preu del producte fos superior al del producte canviat, l’usuari haurà d’abonar la diferència.
 2. Descomptar el valor del producte en la següent comanda.
 3. Bescanviar el producte per un val del mateix valor al producte i bescanviar-lo per un altre del mateix valor en següents comandes.

10.2 Garantia en cas de producte: En cas de producte amb poca qualitat, NIL PUIG LLASERA haurà de procedir a la substitució, rebaixa o devolució del preu o resolució del contracte (segons correspongui). Aquestes gestions seran gratuïtes per a l’usuari. NIL PUIG LLASERA respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des de l’entrega; l’usuari haurà d’informar a NIL PUIG LLASERA de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’ella.

 

11. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

12. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)

Conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU). 

 

14. NORMATIVA APLICABLE

Les presents Condicions Generals estan subjectes al disposat a: 

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de ventes a distància);

Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

Llei 3/2014, de 27 de març, per la que es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris,

Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, i modificacions posteriors,

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades),

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals,

Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista i 

Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i modificacions posteriors.

 

15. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’atenció al client  633034220 o a través del nostre formulari de contacte.

Política de privacitat
Utilitzem cookies

NIL PUIG LLASERA usa cookies, tant pròpies com de tercers, tècniques, analítiques i publicitàries per a diferents finalitats. Més informació: Política de cookies

Acceptar totes